Zásady ochrany súkromia a prehlásenie o súboroch cookie – alfaground.com

Toto sú zásady ochrany súkromia a prehlásenie o súboroch cookie spoločnosti Alfaground Europe B.V. a akéhokoľvek z jej pridružených subjektov, ktoré sú súčasťou skupiny Alfaground S.R.O.(ďalej len: „Alfaground“). V tomto prehlásení stručne vysvetľujeme ako spoločnosť Alfaground (správca údajov) zaobchádza s osobnými údajmi.

Podrobnejšie vysvetlenie nájdete nižšie v časti ‘3. DLHÝ POPIS’

Obsah

1. DEFINÍCIE POJMOV

2. KRÁTKY POPIS

3. DLHÝ POPIS

3.1    Zber osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu

3.2 Zber osobných údajov prostredníctvom recenzií a prieskumov spokojnosti zákazníkov

3.3    Zber osobných údajov prostredníctvom nášho oddelenia zákazníckeho servisu  

3.4    Aké sú vaše práva?

3.5    Spracúvanie údajov v rámci vidaXL

4. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

4.1 Čo sú súbory cookie?

4.1.1 Funkčné súbory cookie

4.1.2 Súbory cookie na A/B testovanie

4.1.3 Analytické súbory cookie

4.1.4 Súbory cookie pre affiliate marketing

4.1.5 Súbory cookie na retargeting

4.1.6  Súbory cookie sociálnych médií

4.1.7 Súbory cookie pre porovnávače cien

4.1.8 E-mailové súbory cookie

4.1.9 Údaje využívané za účelom odporúčania výrobkov a optimalizácie zákazníckej skúsenosti

4.2 Prijatie a odmietnutie súborov cookie

5.   ZMENY V ZÁSADÁCH OCHRANY SÚKROMIA

6.   AKO PODAŤ SŤAŽNOSŤ?

1. DEFINÍCIE POJMOV

Tu vysvetľujeme význam konkrétnych slov a názvov, ktoré používame v tomto texte.

Internetový obchod:  Internetový obchod Alfaground.com a každý ďalší spoločnosťou Alfaground pomenovaný internetový obchod, URL adresa alebo aplikácia.

Interakcia : používanie funkcií internetového obchodu, ako je zoznam želaní, pokladňa, prihlásenie k odberu newslettera, môj účet, aukcie a chat.

Návštevník internetového obchodu:  zákazník, ktorý navštevuje internetovú stránku po prvýkrát, pričom nedochádza k interakcii s internetovým obchodom.

Zákazník internetového obchodu : zákazník, ktorý interaguje s internetovým obchodom.

Účet:  účet, ktorý si zákazník musí vytvoriť na internetovom obchode, aby mohol zadávať objednávky.

Zásady ochrany súkromia a prehlásenie o súboroch cookie:  Zásady ochrany súkromia a prehlásenie o súboroch cookie spoločnosti Alfaground.

2. KRÁTKY POPIS

Ako získavame osobné údaje?  

Osobné údaje získavame z nasledujúcich zdrojov:

 • Z nášho internetového obchodu Alfaground.com (ďalej len: internetový obchod)
 • Z našich firemných webových stránok corporate.vidaxl.com (ďalej len: firemné webové stránky).
 • Z iných predajných kanálov, na ktorých predávame naše výrobky
 • Prostredníctvom off-line kontaktov, napr. telefonický hovor s naším zákazníckym servisom

Ako využívame osobné údaje?

Osobné údaje využívame na nasledujúce účely:

 • Na vylepšenie našich webových stránok
 • Na vylepšenie marketingu
 • Na doručenie objednávok
 • Na zodpovedanie otázok

Ako chránime osobné údaje?

Ochranu osobných údajov zabezpečujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 • Účty zákazníkov sú chránené heslom
 • Oprávnený personál vidaXL má prístup len k tým najnevyhnutnejším osobným údajom
 • V prípade, že potrebujeme zdieľať osobné údaje s tretími stranami, dbáme na to, aby aj tieto strany zabezpečovali ochranu osobných údajov

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) priznáva dotknutým osobám určité práva, ako je právo na prístup k údajom (aby ste zistili, aké údaje o vás vidaXL uchováva) a právo „na zabudnutie“ (právo na vymazanie vašich osobných údajov).

Spoločnosť Alfaground takýmto žiadostiam vždy vyhovie s výnimkou situácii, kedy to nie je možné z dôvodu stretu práva alebo z dôvodu právom uloženej povinnosti (napr. právo na prístup inej osoby alebo uchovávanie určitých údajov pre daňovú správu).

Svoju požiadavku môžete oznámiť nášmu zákazníckemu servisu prostredníctvom vašej emailovej adresy, ktorú ste nám poskytli.

3. DLHÝ POPIS

3.1 Zber osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu

Na našom internetovom obchode používame súbory cookie a ďalšie sledovacie technológie.

V tejto časti vám podrobne vysvetlíme, aký typ údajov zhromažďujeme, kde a akým spôsobom ich zbierame, na aký účel ich využívame a aký právny základ nám to umožňuje. Vaše osobné údaje budeme využívať len v prípadoch, kedy nám to povoľuje platná legislatíva. V právnych predpisoch EÚ (GDPR 2016/679) sa stanovuje 6  dôvodov, ktoré oprávňujú spracúvanie a využívanie vašich osobných údajov. V súvislosti s informáciami, ktoré zbierame, sa uplatňujú nasledujúce právne základy:

 • Plnenie zmluvy : informácie, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s vami;
 • Zákonná povinnosť : ide o informácie, ktoré potrebujeme na splnenie našich zákonných povinností;
 • Oprávnený záujem : ide o použitie vašich údajov na dosiahnutie oprávneného záujmu, kde dôvody použitia týchto údajov prevažujú and akýmkoľvek dotknutím vašich práv na ochranu osobných údajov;
 • Právne nároky : ide o informácie, ktoré sú potrebné na našu obhajobu, podanie žaloby alebo na uplatňovanie nároku voči vám, nám alebo tretej strane;
 • Súhlas : ide o situáciu, kedy ste súhlasili s naším používaním vašich osobných údajov (v súvislosti s akýmkoľvek použitím vašich osobných údajov vám bude predložený formulár alebo iný prostriedok na udelenie súhlasu, pričom svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať);
 • Verejný záujem : nevzťahuje sa.

Od návštevníkov internetového obchodu môžeme zbierať nasledujúce informácie v závislosti od ich nastavenia súborov cookie:

Typ

Účel

Právny základ

Krajina

Zobrazené produkty

IP adresa

Ako ste sa dostali na náš internetový obchod

Kde ste opustili náš internetový obchod

Prostredníctvom akého zariadenia navštevujete náš internetový obchod

Lepšie porozumieť návštevníkom nášho internetového obchodu,

Načítať správny internetový obchod,

Zobrazovať relevantné reklamy.

Oprávnený záujem

Súhlas

Od zákazníkov nášho internetového obchodu zbierame nasledujúce informácie :

Od zákazníkov nášho internetového obchodu zbierame tie isté informácie ako od návštevníkov nášho internetového obchodu, no sú doplnené o informácie, ktoré s nami zákazník zdieľal, ako napríklad:

Typ

Účel

Právny základ

Predvoľby v zozname želaní

Objednané výrobky

Kontaktné údaje

Poskytovanie relevantných doporučení výrobkov

Oprávnený záujem

Plnenie zmluvy

Súhlas

účtu zákazníka získavame nasledujúce informácie:

Typ

Účel

Právny základ

Meno a priezvisko

Emailová adresa

Heslo

Vytvorenie a vedenie vášho účtu

Zabránenie podvodnému konaniu, zneužívaniu a/alebo nesprávnemu používaniu vášho účtu

Zobrazenie výrobkov, ktoré ste si objednali, vo vašom účte

Optimalizácia pohľadávok a sledovanie histórie kontaktov v súvislosti s objednávkami na internetovom obchode a s výrobkami ponúkanými tretími stranami

Oprávnený záujem

Súhlas

Plnenie zmluvy

Tieto údaje sa ukladajú minimálne po dobu, kým máte založený účet na vidaXL.

Keď zadáte objednávku zhromažďujeme nasledujúce údaje :

Typ

Účel

Právny základ

Meno

Emailová adresa

Dodacia adresa

Telefónne číslo

Názov spoločnosti (ak je k dispozícii)

IČ DPH (ak je k dispozícii)

Číslo na účely podnikania (ak je k dispozícii)

Aby sme vás mohli informovať o stave vašich objednávok

Na účely dokončenia objednávky/plnenia kúpnej zmluvy, okrem iného aj doručenie tovaru a popredajné služby.

Fakturácia

Zlepšenie našich služieb

Vybavovanie vašich otázok a sťažností

Personalizácia marketingových aktivít

Zadávanie objednávok v mene spoločnosti

Oprávnený záujem

Plnenie zmluvy

Súhlas

Zákonná povinnosť

Názov spoločnosti (ak je k dispozícii)

Meno

Fakturačná adresa

Telefónne číslo

Platobná metóda

Vystavenie faktúry

Aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s dokončením objednávky, fakturáciou alebo doručením tovaru

Aby sme mohli prijať platbu a optimalizovať platobný proces

Zabránenie podvodu a hackingu

Vybraná platobná metóda a vaša IP adresa budú preposlané zvolenému platobnému partnerovi, ktorý následne spracuje platbu

Oprávnený záujem

Plnenie zmluvy

Súhlas

Zákonná povinnosť

Keď platíte za objednávku , zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré zároveň zdieľame s našimi platobnými partnermi

Zoznam platobných partnerov dostupných na Alfaground.com:

 • Paypal
 • Adyen
 • Visa
 • MasterCard
 • Bankový prevod
 • Platba na dobierku

Typ

Účel

Právny základ

Emailová adresa

Názov spoločnosti (ak je k dispozícii)

Meno

Fakturačná adresa

Dodacia adresa

Telefónne číslo

Hodnota objednávky

IP adresa

Číslo objednávky

Zariadenie

Platobná metóda

Preposlanie vybranému platobnému partnerovi;

Zaslanie upozornenia o platbe emailom;

Vyhodnotenie rizika podvodu;

Preposlanie čísla objednávky cez email za účelom platby za objednávku alebo za účelom zrušenia objednávky;

Preposlanie hodnoty objednávky a platobnej metódy, aby mohlo byť overené prijatie platby prostredníctvom zvolenej platobnej metódy;

Zlepšenie našich služieb v prípade otázok o platbe, zrušenia objednávky a refundácie;

Minimalizovanie výskytu chýb v priebehu platobného procesu, aby bolo objednávanie jednoduchšie a príjemnejšie.

Oprávnený záujem

Plnenie zmluvy

Súhlas

Zákonná povinnosť

Keď sa rozhodnete zúčastniť aukcie , okrem informácií potrebných na založenie účtu budete musieť uviesť aj tzv. „prezývku dražiteľa“, ktorú budú vidieť aj ostatní zákazníci.

Prezývka dražiteľa sa bude používať v kombinácii s informáciami o vašom účte a vašej objednávke, a to na nasledujúce účely:

 • Spravovanie a organizovanie aukcií
 • Predchádzanie a kontrolovanie potenciálneho podvodného konania, zneužívania a/alebo nezamýšľaného používania.

Keď si na našom internetovom obchode vytvoríte zoznam želaní a budete doň pridávať výrobky, keď nie ste prihlásení do svojho účtu , tieto výrobky v zozname zostanú po dobu 30 dní.

Nasledujúce informácie môžu byť okrem iného zhromažďované bez ohľadu na to či ste prihlásení alebo odhlásení z vášho účtu v závislosti na vašich nastaveniach súborov cookie:

 • IP adresa
 • Správanie pri prehliadaní internetového obchodu

Ak si do svojho zoznamu želaní pridávate výrobky, keď ste prihlásení do svojho účtu , vždy ich nájdete v Zozname želaní v sekcii Môj účet.

Tieto údaje sa zhromažďujú na marketingové účely, aby si vidaXL pamätala váš Zoznam želaní pri vašej ďalšej návšteve internetového obchodu.

3.2 Zber osobných údajov prostredníctvom recenzií a prieskumov spokojnosti zákazníkov

Recenzie výrobkov z internetového obchodu môžete uverejňovať prostredníctvom svojho účtu v sekcii Môj účet . Recenziu výrobku môžete uverejniť len v prípade, že ste si daný výrobok zakúpili.

Keď uverejníte recenziu, zhromažďujú sa nasledujúce údaje, a to za účelom priradenia objednávky a príslušnej recenzie k správnej emailovej adrese.

Typ

Účel

Právny základ

Meno

Emailová adresa

Výrobok

Číslo objednávky

Pridávanie recenzií výrobkov na internetový obchod

Kontaktovanie zákazníka v súvislosti s prípadnými sťažnosťami

Oprávnený záujem

Súhlas

Prostredníctvom internetového obchodu môžete uverejniť recenziu aj na samotný internetový obchod a (služby) Alfaground . Aj v tomto prípade môžete recenziu zanechať až potom, ako si niečo objednáte. Pri hodnotení služieb vidaXL sa zbierajú nasledujúce údaje:

Typ

Účel

Právny základ

Meno

Bydlisko

Kontaktovanie zákazníkov

Vybavovanie sťažností

Oprávnený záujem

Súhlas

Prostredníctvom internetového obchodu môžete zanechať recenziu po kliknutí na „Napísať recenziu“ alebo podobný odkaz. Následne budete presmerovaní na internetový obchod tretej strany – jedného zo zmluvných partnerov Alfaground, ktorý sa špecializuje na recenzie zákazníkov. Prostredníctvom tejto webovej stránky môžete uverejniť recenziu po odsúhlasení obchodných podmienok tretej strany. Táto tretia strana zodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov.

Môžete zanechať recenziu na Alfaground na stránkach porovnávačov cien jednotlivých obchodov, na ktorých sa zobrazujú výrobky a ceny vidaXL. Keď uverejníte recenziu, zhromažďujú sa nasledujúce údaje:

Typ

Účel

Právny základ

Emailová adresa

Meno

Kontaktovanie zákazníkov

Vybavovanie sťažností

Oprávnený záujem

Súhlas

Pre viac informácií o zhromažďovaných údajoch si môžete pozrieť zásady ochrany súkromia príslušného kanála.

Ak ste zadali objednávku na Alfaground alebo ak ste boli v kontakte so spoločnosťou Alfaground, môžete byť požiadaní o účasť v prieskume spokojnosti zákazníkov . Prieskum vykonáva externá tretia strana. Ak sa zúčastníte takéhoto prieskumu, budú sa spracovávať nasledujúce (osobné) údaje:

Typ

Účel

Právny základ

Kontaktné údaje

Emailová adresa a/alebo telefónne číslo

Skúsenosti s (oddeleniami) vidaXL a/alebo partnerskými podnikmi

Informácie o zadanej alebo doručenej objednávke

IP adresa

Prieskum spokojnosti so zákazníckym servisom (oddelení) vidaXL a/alebo partnerských podnikov

Zlepšovanie služieb a procesov

Vybavovanie otázok a/alebo sťažností

Zisťovanie možného zneužívania služby (napr. viacero recenzií/hodnotení od tej istej osoby)

Oprávnený záujem

Súhlas

3.3 Zber osobných údajov prostredníctvom nášho oddelenia zákazníckeho servisu

Kontakt so zákazníckym servisom

V prípade otázok alebo sťažností v súvislosti s výrobkom, ktorý ste si zakúpili na našom internetovom obchode, alebo v súvislosti so službami spoločnosti vidaXL nás môžete kontaktovať telefonicky, prostredníctvom emailu alebo nám napísať na chate. Kontaktné údaje nájdete na našom internetovom obchode. Okrem toho môžete využiť aj náš online formulár na podanie sťažností, ktorý sa nachádza na našom internetovom obchode. Ak využijete online formulár, vypýtame si od vás (minimálne) tieto (osobné) informácie:

Typ

Účel

Právny základ

Krstné meno a priezvisko

Emailová adresa

Telefónne číslo

Číslo objednávky (voliteľné/ak je k dispozícii)

Popis dôvodu sťažnosti

Funkcia chatu :

Iba krstné meno a priezvisko, emailová adresa a predmet chatu

Vybavovanie sťažností

Poskytovanie informácií

Oprávnený záujem

Súhlas

Plnenie zmluvy

Zákonná povinnosť

Zaznamenávanie interakcií

Interakcie s naším zákazníckym servisom môžu byť zaznamenávané za účelom školenia, vyhodnocovania alebo zlepšovania kvality. V prípade zaznamenávania telefonických rozhovorov budete o zaznamenávaní hovoru informovaný hneď, ako telefonicky kontaktujete náš zákaznícky servis. (Osobné) údaje, ktoré sa budú zaznamenávať, slúžia len na vyššie uvedené účely.

Zaznamenávané telefonické rozhovory sú uložené a zabezpečené takým spôsobom, aby k nim nemali prístup neoprávnené osoby a nikdy nebudú uchovávané dlhšie, než je to nevyhnutné na dané účely.

Služby tretích strán

vidaXL využíva služby externých tretích strán u časti svojich interakcií so zákazníckym servisom.

  Newslettere

Môžete sa zaregistrovať na odber rôznych newsletterov, všeobecných aj osobných. Osobné newslettere sa odosielajú napríklad na základe vašich osobných údajov a histórie objednávok, aby sme vám mohli zasielať relevantnejšie spravodaje. Ak si želáte dostávať bezplatné digitálne newslettere od spoločnosti vidaXL a jej partnerov, budeme od vás požadovať, okrem iného, nasledujúce (osobné) údaje.

 • Titul
 • Krstné meno a priezvisko
 • Emailová adresa

Odoberanie newslettera môžete kedykoľvek zrušiť po prihlásení do vášho účtu a kliknutí na odhlásenie z odberu. Okrem toho môžete na zrušenie odberu kedykoľvek použiť aj odkaz na odhlásenie, ktorý je uvedený priamo v zasielaných newsletteroch.

3.4 Aké sú vaše práva?   

Z právnych predpisov o ochrane osobných údajov vám vyplývajú určité práva, vrátane nasledujúcich:

 • Právo na prístup – Máte právo vyžiadať si od nás kópiu vašich osobných údajov.
 • Právo na opravu – Máte právo požiadať nás o opravu osobných údajov, ktoré považujete za nepresné. Taktiež máte právo požiadať nás o doplnenie informácií, ktoré považujete za neúplné.
 • Právo na vymazanie – Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov za určitých okolností.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov za určitých okolností.
 • Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu (len na základe udeleného súhlasu) – Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov spoločnosťou vidaXL za určitých okolností.
 • Právo na prenesenie údajov – Máte právo nás za určitých okolností požiadať o prenesenie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, inej organizácii alebo vám.

Za uplatnenie svojich práv nie ste povinní platiť žiadne poplatky. Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali.

Ak chcete podať žiadosť, prosím, kontaktujte nás na emailovej adrese webservice@vidaxl.sk alebo na adrese Mary Kingsleystraat 1, 5928SK, Venlo, Holandsko.

3.5 Spracúvanie údajov v rámci Alfaground

Koncern vidaXL má niekoľko pobočiek po celom svete. Tieto pobočky spolu úzko spolupracujú. Zamestnanci v našich kanceláriách majú prístup k osobným údajom len v takom rozsahu, v akom je to pre ich prácu nevyhnutné.

Spoločnosť vidaXL prijíma opatrenia na to, aby dostatočne chránila vaše osobné údaje. Na dosiahnutie tohto cieľa využívame prostriedky, ktoré zodpovedajú našim aktivitám, povahe a veľkosti našej spoločnosti a typu údajov, ktoré spracúvame. Naším cieľom je zabrániť neoprávnenému prístupu k osobným údajom, ich úprave, zverejneniu alebo strate.

Očakávame, že prispievate k ochrane vašich osobných údajov tým, že uchovávate svoje prihlasovacie údaje (emailovú adresu a heslo) v tajnosti. Nikdy s nikým nezdieľajte svoje prihlasovacie údaje a zaobchádzajte s nimi opatrne.

vidaXL neuchováva  vaše osobné údaje dlhšie, než je to potrebné na účely, na ktoré sa vaše údaje používajú, pokiaľ tieto údaje nemusia byť uchovávané dlhšie z dôvodu zákonných požiadaviek (ako je povinnosť uchovávania). To, ako dlho budú určité údaje uchované, závisí od povahy údajov a od účelu, za akým sú spracovávané. Doba uchovávania sa preto môže líšiť v závislosti od účelu.

Vzhľadom na globálne pôsobenie spoločnosti vidaXL sa môže stať, že sa vaše osobné údaje budú spracovávať mimo Európsky hospodársky priestor (EHP). vidaXL zaisťuje, aby vaše údaje boli spoľahlivo chránené v rámci celého koncernu.

vidaXL môže vaše osobné údaje poskytnúť tretím stranám z nasledujúcich dôvodov:

 • Dali ste na to svoj vyslovený súhlas alebo; alebo
 • Zmluva, ktorú ste s nami uzavreli, musí byť naplnená; alebo
 • Pretože spoločnosť vidaXL spolupracuje s ďalšou stranou za účelom vylepšovania svojich produktov a služieb; alebo
 • Na základe našej právnej povinnosti; alebo
 • Za účelom prevencie alebo boja proti podvodom alebo potenciálnym podvodom/podozreniam z podvodu;
 • Ak je to potrebné na vedenie podniku vidaXL.

Niektoré externé spoločnosti, s ktorými spolupracujeme, sídlia mimo EÚ. Spolupracujeme napríklad s tretími stranami, ako je Google a Facebook. To znamená, že údaje môžu byť uložené na serveroch mimo Európu. Tu sa uplatňujú rôzne právne predpisy v súvislosti s osobnými údajmi. Tretie strany, ktorým môžu byť vaše údaje zasielané, ich chránia primeranými opatreniami, vrátane povinností, ktoré im ukladá spoločnosť vidaXL a ktoré sú pre tieto spoločnosti záväzné.

Tieto zásady ochrany súkromia a prehlásenie o súboroch cookie sa nevzťahujú na internetové obchody tretích strán , ktoré sú prepojené s internetovým obchodom vidaXL. Zásady ochrany súkromia a prehlásenie o súboroch cookie sa nevzťahujú ani na údaje zhromažďované spoločnosťami, ako je Google. Nastavenia si môžete sami upraviť vo vašom účte na Google. Za týmto účelom vám odporúčame pozrieť si Zásady ochrany súkromia spoločnosti Google.

vidaXL v žiadnom prípade nezodpovedá ani neponesie zodpovednosť za to, akým spôsobom tretie strany a spoločnosti zaobchádzajú s vašimi (osobnými) údajmi. vidaXL vám odporúča si vždy prečítať Zásady ochrany osobných údajov a prehlásenie o súboroch cookie v príslušných internetových obchodoch a na stránkach príslušných spoločností.

4. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

4.1 Čo sú súbory cookie?

Tak, ako mnohé internetové obchody, aj Alfaground využíva súbory cookie a im podobné súbory a technológie, ako napríklad „web beacons“ (ďalej len: “súbory cookie”).

Cookie je malý textový súbor, ktorý je odoslaný stránkou internetového obchodu prostredníctvom vášho prehliadača a následne uložený na pevnom disku vášho počítača, telefónu alebo tabletu.

Súbory cookie sa využívajú napríklad na ukladanie hesiel a osobných nastavení, aby ste tieto údaje nemuseli opäť vypĺňať pri ďalšej návšteve internetového obchodu.

V nižšie uvedenom texte vysvetľujeme, ako internetový obchod využíva súbory cookie, odkiaľ súbory cookie pochádzajú a prečo sa využívajú. Za účelom optimalizácie našich vlastných reklám, ako aj reklám tretích strán, sa zhromažďujú okrem iného aj nasledujúce údaje:

 • Nakúpené výrobky
 • Zobrazené výrobky
 • Hodnota objednávky
 • Ako sa zákazník dostal na internetový obchod

V časti 4.2 popisujeme postup, ako súbory cookie odmietnuť a vymazať.

4.1.1 Funkčné súbory cookie

Alfaground používa súbory cookie, ako napríklad Google Analytics, na zapamätanie nastavení, ktoré ste si zvolili, a údajov, ktoré ste zadali počas vašej návštevy internetového obchodu. Tieto súbory cookie uľahčujú prehliadanie nášho internetového obchodu, pretože nemusíte zakaždým uvádzať niektoré informácie.

Okrem toho môže Alfaground používať súbory cookie, ktoré sú potrebné na zaistenie primeraného fungovania internetového obchodu, a to aj vtedy, keď ho navštívite cez telefón alebo tablet.

4.1.2 Súbory cookie na A/B testovanie

Alfaground priebežne testuje svoj internetový obchod, aby vám mohla poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Za týmto účelom vidaXL využíva súbory cookie na A/B testovanie od tretích strán. V priebehu A/B testovania sa návštevníkom zobrazia dve rôzne verzie internetového obchodu alebo jeho častí, aby sa zistilo, ktorá z nich funguje lepšie. Tento súbor cookie preto určuje, ktorú verziu internetového obchodu uvidíte.

4.1.3 Analytické súbory cookie

Na internetovom obchode sa používajú súbory cookie, ktorých účelom je sledovať, aké stránky ste navštívili. Tieto informácie sa okrem iného zbierajú pomocou služieb webovej analýzy Google Analytics, Pingdom, Hotjar, Google Tag Manager, TVSquared, ContentSquare, Zendesk, Zoovu, Speedcurve a Clarity.

Tieto služby webovej analýzy využívajú súbory cookie na analyzovanie toho, ako návštevníci používajú internetový obchod. Súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií o používateľovi, ako napríklad čas návštevy internetového obchodu, či návštevník navštívil internetový obchod aj predtým a cez aký internetový obchod sa návštevník dostal na webovú stránku.

Za účelom optimalizácie používateľského a zákazníckeho prostredia nášho internetového obchodu používa Alfaground službu webovej analýzy Hotjar. Služba Hotjar dokáže zaznamenávať kliknutia myši, pohyby kurzorom a scrollovanie po stránke. Služba Hotjar taktiež zhromažďuje informácie o navštívených webových stránkach, o vykonaných akciách, o krajine, v akej sa nachádzate, o zariadení, ktoré používate a o prehliadači, s ktorým pracujete. Služba Hotjar nezhromažďuje žiadne osobné identifikačné údaje, ktoré dobrovoľne neuvediete v internetovom obchode. Služba Hotjar taktiež nesleduje správanie pri prehliadaní internetových obchodov, ktoré nepoužívajú túto službu. Zásady ochrany súkromia služby Hotjar obsahujú podrobné vysvetlenie, ako sa služba Hotjar používa:  https://www.hotjar.com/privacy . Ak nechcete, aby služba Hotjar zhromažďovala vaše informácie, keď navštívite internetový obchod, prejdite na stránku ‘Opt-out’ (výslovný nesúhlas) služby Hotjar a kliknite na tlačidlo ‘Zakázať Hotjar’.

Vygenerované informácie o vašom používaní internetového obchodu sa vo väčšine prípadov odosielajú na server príslušných služieb webovej analýzy. Služby webovej analýzy využívajú tieto informácie na posúdenie toho, ako používate internetový obchod, na vyhotovenie správ o aktivitách na internetovom obchode a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s používaním internetového obchodu a internetu. Alfaground využíva zhromaždené údaje zo správ na ďalšiu optimalizáciu internetového obchodu.

Pingdom je nástroj na sledovanie výkonu webových stránok. Pomáha nám identifikovať chyby a ďalšie problémy spojené s výkonom webovej stránky. Pingdom nezhromažďuje žiadne osobné identifikačné údaje. Zbiera anonymné údaje o dobe načítania webovej stránky a načítaní objednávok.

Google Analytics je nástroj na analýzu správania na webovej stránke. Nezbiera žiadne osobné identifikačné údaje. IP adresy sú maskované predtým, než ich Google uloží. Google Analytics zhromažďuje a spracúva správanie pri prehliadaní stránok, čo nám umožňuje identifikovať kritické miesta na našich webových stránkach a rýchlo riešiť potenciálne problémy, na ktoré môžu naši zákazníci naraziť. Tento nástroj nám vo všeobecnosti pomáha vytvoriť si predstavu o tom, ako naši zákazníci interagujú s našimi webových stránkami. Tieto informácie môžeme následne použiť na vylepšenie našej platformy.

Google Tag Manager je nástroj, ktorý spravuje naše umiestnenie súborov cookie. Umožňuje nám vykonávať rýchle zmeny v spôsobe odosielania a prijímania informácií. (Pomocou tohto nástroja napríklad budujeme naše prepojenia s 3. stranami, čo nám umožňuje blokovať ich súbory cookie, ktoré nie sú relevantné).

TVSquared je nástroj, ktorý používame na meranie nášho off-line brandingu. Zbiera obmedzenú sadu dát o správaní pri prehliadaní webu, ktorú kombinuje s našimi dátami off-line brandingu, čo nám umožňuje merať výkonnosť a efektivitu off-line marketingu našej značky.

Clarity je podobný nástroj ako nástroj Hotjar. Má podobné využitie ako služba Hotjar (popísaná vyššie), pretože sa špecializuje na správanie používateľov na hlbšej úrovni. Meria kliknutia na rôzne prvky na našich webových stránkach a zhromažďuje záznamy používateľských relácií (náhodne vybraných a anonymných). To nám umožňuje získať ešte lepší prehľad o potenciálnych problémoch na našich webových stránkach. Tento nástroj nám pomáha nachádzať nedostatky a potenciálne oblasti, ktoré je potrebné vylepšiť a tieto vylepšenia môžeme následne otestovať.

Spoločnosť vidaXL odkazuje na zásady ochrany súkromia príslušných služieb webovej analýzy, v ktorých sa popisuje, ako dané služby zaobchádzajú s vašimi (osobnými) údajmi počas používania ich produktov a služieb, medzi ktoré patrí aj webová analýza.

4.1.4 Súbory cookie pre affiliate marketing

Na webovej stránke sa používajú súbory cookie pre affiliate marketing na zisťovanie efektivity reklám zverejnených na webových stránkach tretích strán v mene spoločnosti Alfaground. Vďaka tomu môže spoločnosť vidaXL odmeniť partnera za uverejňovanie online reklám spoločnosti vidaXL. Pomocou týchto súborov cookie je možné zistiť, prostredníctvom ktorého partnera ste sa dostali na náš internetový obchod, a overiť, či sú reklamy efektívne a či viedli k nákupu tovaru v našom internetovom obchode. V priebehu tohto procesu nedochádza k žiadnej výmene osobných údajov.

Na Slovensku spolupracujeme len s jedným affiliate partnerom:

 

4.1.5 Súbory cookie na retargeting

Internetový obchod používa súbory cookie na retargeting (opätovné cielenie reklamy) za účelom zobrazenia relevantných inzercií návštevníkom, ktorí sa vracajú do internetového obchodu. Pomocou týchto súborov cookie je možné vytvoriť profil správania návštevníka pri prehliadaní a na základe toho zobrazovať reklamy, ktoré zodpovedajú vašim záujmom. Reklamy sa zobrazujú na internetových obchodoch reklamných partnerov a na webových stránkach sociálnych médií. Do tejto kategórie patria súbory cookie, ako napríklad Google Ads, Bing Ads, Criteo a IntelliAd.

4.1.5.1 Criteo

Okrem iného sa používajú aj súbory cookie na retargeting od spoločnosti Criteo. Ak chcete zistiť viac informácií o tom, aké údaje spoločnosť Criteo zhromažďuje, pozrite si, prosím Zásady ochrany súkromia spoločnosti Criteo .

4.1.5.2  Google Ads & Analytics Remarketing

vidaXL používa služby remarketingu Google Ads & Analytics na zobrazovanie reklám na internetových obchodoch tretích strán (vrátane Google) predchádzajúcim návštevníkom Alfaground. To napríklad znamená, že ukážeme reklamy návštevníkovi, ktorý ešte nedokončil svoju objednávku, alebo ju dokončil len pred chvíľou. Môže ísť o textové alebo grafické reklamy v rámci reklamnej siete Google Display Network a RTB House.

Všetky zhromaždené údaje sa používajú v súlade so zásadami ochrany súkromia a prehlásením o  súboroch cookie spoločnosti Alfaground a v súlade so zásadami ochrany súkromia spoločnosti Google. Nastavenia reklám si môžete upraviť na stránke Prispôsobenie reklám Google .

4.1.5.3  Súbory cookie na retargeting na internetových obchodoch tretích strán

Na internetových obchodoch tretích strán (ako sú online trhoviská) môže taktiež dochádzať k retargetingu. Súbory cookie Alfaground sa v tomto prípade používajú na zobrazenie relevantných reklám predchádzajúcim návštevníkom týchto internetových obchodov tretích strán.

4.1.5.4  SúReklama a analytika na Facebooku, Instagrame a Pintereste

Alfaground používa remarketingové služby Pinterest Ads a Facebook Ads na zobrazovanie reklám na platformách tretích strán (vrátane Pinterestu, Facebooku a Instagramu) predchádzajúcim návštevníkom Alfaground. To môže znamenať, že napríklad zobrazíme reklamu návštevníkovi, ktorý ešte nedokončil objednávku alebo ju dokončil len nedávno. Informácie zdieľame s Pinterestom, Facebookom a Instagramom zo súborov cookie nastavených na doménach týchto webových stránok bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo či ste do svojho účtu prihlásení. Ich účelom je personalizácia obsahu (vrátane reklám), meranie reklám, analytika a poskytovanie bezpečnejšieho prostredia, ako je uvedené v týchto zásadách používania súborov cookie platformy Facebook . Všetky zhromaždené údaje (emailová adresa, pohlavie, poloha, meno a priezvisko, telefónne číslo, dátum narodenia, IP adresa) sa používajú v súlade so zásadami ochrany súkromia a prehlásením o súboroch cookie spoločnosti Alfaground a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook. Nastavenie reklám môžete upraviť v nastaveniach reklám na Facebooku alebo v nastaveniach reklám na Instagrame .

4.1.5.5  RTB House

Na našich stránkach sa okrem iného využívajú aj retargetingové súbory cookie RTB House. Pre viac informácií o údajoch, ktoré zbiera RTB House, si, prosím, pozrite centrum ochrany súkromia RTB House.

4.1.6  Súbory cookie sociálnych médií

Na internetovom obchode môžete používať (napríklad) tlačidlá sociálnych médií od stránky Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest a Google+.

Hneď, ako navštívite stránku internetového obchodu, na ktorej sa nachádzajú tlačidlá sociálnych médií, váš prehliadač sa pripojí k poskytovateľovi príslušného sociálneho média. Na základe toho daný poskytovateľ získa informácie o stránkach internetového obchodu, ktoré ste navštívili z vašej IP adresy.

Ak ste počas návštevy internetového obchodu prihlásení na Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest alebo Google+, táto návšteva môže byť prepojená s vaším účtom. Ak použijete tlačidlá a kliknete napríklad na symbol “Páči sa mi to” na Facebooku, daná informácia bude prostredníctvom vášho prehliadača odoslaná a uložená u príslušného poskytovateľa.

Účel a rozsah údajov zhromaždených prostredníctvom tlačidiel sociálnych médií, ako aj ich ďalšie spracovanie, využívanie a doba ich uloženia, sú určené výhradne poskytovateľmi daných tlačidiel. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany súkromia daných poskytovateľov.

4.1.7 Súbory cookie pre porovnávače cien

Internetový obchod používa rôzne reklamné kanály. Okrem partnerských kanálov sú ďalším populárnym kanálom, ktorí naši zákazníci radi používajú, webové stránky na porovnávanie cien. Tieto webové stránky zhromažďujú zoznamy výrobkov z rôznych webových stránok a zobrazujú ich tak, aby zákazník mohol jednoducho porovnať rôzne obchody, ceny a úrovne služieb.

Aby sme mohli zistiť výkon týchto online porovnávačov cien, zasielame týmto partnerom potvrdenie o nákupe (ak bol tovar zakúpený prostredníctvom ich kanálu) a obmedzené informácie o nákupe (počet výrobkov, celková čiastka transakcie). To nám umožňuje sledovať ich výkon a podľa toho prispôsobiť potrebné nastavenia. Tieto stránky nezhromažďujú osobné identifikačné údaje.

Na Slovensku v súčasnosti spolupracujeme s nasledujúcimi partnermi na porovnávanie cien:

4.1.8 E-mailové súbory cookie

Na stránke Alfaground.com sa súbory cookie e-mailov používajú na meranie účinnosti komerčných e-mailov odosielaných spoločnosťou vidaXL. Týmto spôsobom môžeme merať efektivitu a výkonnosť našich e-mailových kampaní a newsletterov. To všetko sa deje bez zhromažďovania akýchkoľvek osobných údajov.

V súčasnosti spolupracujeme s emailovým partnerom pre súbory cookie s názvom Clang. Taktiež spolupracujeme so spoločnosťou Salesforce Marketing Cloud, vďaka čomu budete mať väčšiu kontrolu nad tým, akým spôsobom prijímate notifikácie.

4.1.9 Údaje využívané za účelom odporúčania výrobkov a optimalizácie zákazníckej skúsenosti

Aby sme vám poskytli personalizovanú a optimalizovanú skúsenosť s webovými stránkami Alfaground.com, využívame údaje a štatistiky o správaní sa zákazníkov na našom webe. 

Keď si na Alfaground.com pozriete určitý výrobok, uvidíte aj podobné alebo súvisiace výrobky uvedené pod nadpisom „mohlo by sa vám páčiť“ alebo „odporúčané kombinácie“. Tieto odporúčania sa týkajú výrobkov, ktoré si práve pozeráte alebo ste si nedávno pozerali. Okrem toho sa vám môžu zobraziť aj odporúčania založené na štatistických údajoch od zákazníkov, ktorí si už kúpili výrobok, ktorý si práve pozeráte. Tieto odporúčania nie sú personalizované a zobrazujú sa všetkým zákazníkom, ktorí si daný výrobok pozerajú. 

4.2 Prijatie a odmietnutie súborov cookie

Keď vstúpite na stránku Alfaground.com, v spodnej časti nášho webu sa zobrazia informácie o súboroch cookie. Môžete buď prijať všetky súbory cookie (základné súbory cookie, analytické súbory cookie a marketingové súbory cookie) alebo si prispôsobiť nastavenia súborov cookie.

Ak sa rozhodnete prispôsobiť nastavenia, sami sa rozhodnete, či chcete prijať analytické a marketingové súbory cookie. Ak kliknete na „uložiť nastavenia“ bez odsúhlasenia analytických a marketingových súborov cookie, použijú sa iba základné súbory cookie.

Základné súbory cookie nie je možné odmietnuť, pretože sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie webových stránok a ich funkcionality (napr.: umožňujú nám držať položky vo vašom košíku, uložiť vaše nastavenia jazyka).

Súbory cookie môžete prijať alebo odmietnuť aj úpravou nastavení vášho prehliadača. Každý prehliadač je iný, a preto vás vidaXL odkazuje na informačnú stránku vášho prehliadača alebo na používateľskú príručku vášho telefónu, aby ste si mohli upraviť nastavenia súborov cookie.

Ak súbory cookie úplne vypnete, je možné, že nebudete môcť používať všetky funkcie internetového obchodu. Ak používate rôzne počítače na rôznych miestach, uistite sa, že ste v každom prehliadači nastavili preferencie používania súborov cookie.

Súbory cookie môžete kedykoľvek zmazať z pevného disku vášho počítača, telefónu alebo tabletu. Pozrite si informačnú stránku vášho prehliadača, kde nájdete vhodný postup. Upozornenie: Keď zakážete všetky súbory cookie, pravdepodobne nebudete môcť využívať všetky funkcionality internetového obchodu.

5. ZMENY V ZÁSADÁCH OCHRANY SÚKROMIA

Obsah týchto zásad ochrany súkromia a prehlásenia o súboroch cookie podlieha zmenám. Najaktuálnejšia verzia je vždy k dispozícii na stránke internetového obchodu vidaXL. Spoločnosť vidaXL vám preto odporúča, aby ste pravidelne kontrolovali tieto zásady ochrany súkromia a prehlásenie o súboroch cookie, alebo aby ste si ich pozreli minimálne predtým, ako spoločnosti vidaXL poskytnete svoje osobné údaje.

6. AKO PODAŤ SŤAŽNOSŤ?

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky o tom, ako používame vaše osobné údaje, môžete nám zaslať sťažnosť na emailovú adresu info@alfaground.com

Môžete sa sťažovať aj na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo akýkoľvek rovnocenný európsky vnútroštátny organ v prípade, že nie ste spokojní s tým, ako sme vaše údaje použili.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Tel: + 421 2 32 31 32 14

Fax: + 421 2 32 31 32 34

Email : statny.dozor@pdp.gov.sk

Webová stránka : http://www.dataprotection.gov.sk/